Příloha č.1  – Vzor odstoupení od kupní smlouvy

Příloha č.1  - Vzor odstoupení od kupní smlouvy